Semana/Feira da Ciencia

Obxectivos

Plantéxase organizar unha exposición  interactiva aberta tanto ó alumnado do centro de ensino como ó resto da comunidade, onde se presenten diversas experiencias de fácil manipulación  relacionadas coa Ciencia acompañadas de paneis autoexplicativos. En cada experiencia haberá un alumno-monitor que realizará a posible  función de apoio.

Como obxectivos básicos que se pretenden acadar pódense destacar:

espertar o interese e motivación cara á ciencia,

achegar a ciencia á sociedade,

proporcionar unha visión lúdica da ciencia,

facilitar a funcionalidade dos coñecementos ou

fomentar a interdisciplinariedade.

Semana/Feira da Ciencia

I.E.S. A Xunqueira (Pontevedra) José Manuel Dapena Márquez

(do 3 ao 7 de Maio do 2004)

 

I.E.S. de Poio (Pontevedra) Concepción Mora Domínguez

(do 18 ao 21 de Maio do 2004)

 

 

Instituto de Estudos Miñoranos Rosa Villar Quinteiro

(do 22 ao 26 de Novembro do 2004)

I.E.S. Auga da Laxe (Gondomar/Pontevedra)

 

I.E.S. Escolas Proval (Nigrán-Pontevedra)  Salvador Rodríguez Muñoz

(do 29 de Marzo ao 1 de Abril do 2005)

 

I.E.S. A Xunqueira (Pontevedra) José Manuel Dapena Márquez

(do 2 ao  6 de Maio do 2005)

 

I.E.S. de Poio (Pontevedra) Concepción Mora Domínguez

(do 9 ao 13 de Maio do 2005)

 

I.E.S. Porta da Auga (Ribadeo-Pontevedra)  Antonio Gregorio Montes

(do 4 ao 7 de Abril do 2006)

 

 I.E.S. Escolas Proval (Nigrán-Pontevedra)  Salvador Rodríguez Muñoz

(do 18 ao 21 de Abril do 2006)

 

 E.T.S.E. Telecomunicación (Vigo-Pontevedra)  Jeffrey Lessoff Miller

(24 de Maio do 2006)

 

Galerías fotográficas

   

   

   

Colaboracións

Concello de Pontevedra. Concello de Poio.

Xunta de Galicia. ETSE de Minas/Universidade de Vigo. IES Auga da Laxe (Gondomar).

Concello de Nigrán. Concello de Gondomar. Concello de Baiona.